Как става записването?

1. Избирате курс, който искате да посещавате.

2. Проверявате на страницата ни дали има свободни места в избрания от Вас курс (В случай, че няма места, на страницата ще има съобщение за това.)

3. Заплащате таксата за обучение по банков път (плащане към бюджета):

Банка, клон: БНБ – ЦУ, пл. „Батенберг”
No 1, София – 1000
Банкова сметка:
IBAN – BG20BNBG966134001744 40
BIC – BNBGBGSF
Титуляр на сметката: СУ "Св. Климент Охридски" – НИС

Важно: В полето основание за плащане пишете “CISCO академия - съответен курс”, например "CISCO академия - CCNA Routing and Switching 1"

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура на името на фирма, то е необходимо да предоставите данните на фирмата при попълване на формата за записване.

4. Попълвате формата за записване от сайта: http://cisco.uni-sofia.bg/bg/content/form-reservation

5. След изтичане срока за записване, курсистите се уведомяват по е-мейл, ако групата е формирана. В случай, че не получите такъв мейл се счита, че курсът не е формиран.

При формиран курс, до един-два дни преди обявената дата за начало на присъствения курс, курсистът следва да получи на посочения от него електронен адрес информация за първоначална регистрация на уебсайта: https://www.netacad.com/ и следователно достъп до учебните материали за самостоятелна подготовка. В този мейл съдържа и информация за инструктора/ите, който/които ще води/ят курса, мястото на провеждане и часа на започване. В случай, че възникне проблем с регистрацията, тя може да се направи и в деня на започване на курса.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

  • Обучението по конкретен присъствен курс (съботно-неделен или вечерен) започва, когато за съответната дата са се записали минимум пет души.
  • При неспазване на процедурата по записване (точки 2, 3, 4) на кандидата НЕ се гарантира записване в избрания от него курс. 
  • При неявяване на курса без предупреждение или не завършване в рамките на последния посочен срок, курсистът може да бъде записан отново в курс след изпълнение на точки 2, 3, 4.
  • Препоръчително е кандидат-курсистите да ползват e-mail в yahoo.comgmail.com и др. 
  • НЕ се препоръчва кандидат-курсистите да ползват e-mail в abv.bg, mail.bg и hit.bg, тъй като писмата от Cisco системата често попадат в нежелана поща (спам).
  • След завършване на първи модул на курс CCNA Routing and Switching, всеки курсист трябва при попълване на онлайн формата за резервация да прилага снимка на екрана (screenshot) от Gradebook-a си.
  • Учащите следва да сканират (снимат) и приложат в онлайн формата за резервация документ отговарящ на техния статус:
  • Студентите от редовно/задочно обучение от всички ВУЗ-ове да представят уверение, че са студенти към съответния семестър на текущата академична година.
  • Учениците - ученическа карта или бележник.
  • Докторантите – документ им за зачисляване към съответното висше учебно заведение.

По време на обучението се провеждат тестове за всеки модул на съответния курс, както и финален и практически изпит. Тези три компонента формират крайната оценка, която определя завършването на курса - успешно или неуспешно.