Reservation Form

За резервация на място в избран от Вас курс, е нужно да попълните формата за резервация на курс.
ВАЖНО: Преди да попълните и изпратите формата за резервация на курс:

  • информирайте се за актуални цени на курсовете
  • направете плащане на таксата за курса по банков път
  • сканирайте (снимайте) платежното нареждане 
  • сканирайте (снимайте) уверение за ползване на намаление - бележник, студентска книжка или др., ако ползвате отстъпка като учащ

Ако се записвате за следващо ниво (различно от CCNA Exploration/Discovery 1, IT Essentials 1):

  • задължително е да давате e-mail, с който сте регистрирани в www.netacad.com
  • снимка на екрана (screenshot) от Gradebook-a си
Български
Ако сте карали курс в системата на Сиско, задължително е да давате email, с който сте регистрирани в www.netacad.com Препоръчително е да НЕ ползвате за регистрация e-mail от abv.bg, mail.bg
Моля, прикачете файл с максимален размер 2 MB и формат един от изброените gif, jpg, png, bmp, pdf, doc или docx.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 2 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png bmp pdf doc docx.
Моля, прикачете файл с максимален размер 2 MB и формат един от изброените gif, jpg, png, bmp, pdf, doc или docx, който удостоверява, че сте учащ - ученик, студент или докторант.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 2 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png bmp pdf doc docx .doc .docx.
Моля, прикачете файл с максимален размер 2 MB и формат един от изброените gif, jpg, png, bmp, pdf, doc или docx.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 2 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png bmp pdf doc docx.
Попълва се само, ако успешно сте завършили Cisco курс и имате акаунт в www.netacad.com
ClassName-a се намира в Gradebook-a и се попълва само, ако успешно е завършен Cisco курс и имате акаунт в www.netacad.com
Попълва се само, ако успешно сте завършили Cisco курс и имате акаунт в www.netacad.com
Попълва се само, ако успешно сте завършили Cisco курс и имате акаунт в www.netacad.com
Тук може да добавите коментари.