Кога даден курс се счита за формиран?

При какви условия се формира даден курс?

 

Даден курс се счита за формиран, когато най-малко 5 (пет) души са се записали в него, т.е са платили и попълнили формата за записване в указания срок.