IT Essentials: PC Hardware and Software

IT Essentials покрива основите на компютърния хардуер и софтуер. Завършилите курса ще могат да описват вътрешните компоненти на компютъра, да асемблират компютърна система, да инстали­рат операционна система и да отстраняват не­из­прав­ности чрез системни средства и софтуер за диагностика.

Сертификат: CompTIA A+

Telelink          VM