Сертификационни центрове

Тук може да видите картата показваща пътя за СЕРТИФИКАЦИЯ

1."Ай Ти Си И" ООД (ITCE Ltd.)
бул. "Цариградско шосе" 115Г, ет. 1
Бизнес център "Мегапарк"
1784 София

тел.: (+359 2) 44 00 444
факс: (+359 2) 44 00 490
мобилен: (+359 88) 2190 444
e-mail: info@itce.com
уебсайт: www.itce.com

2. Център за образователни услуги (ЦОУ) към Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
бул. "Цариградско шосе" 125
бл. 3, ет. 3, каб. 320
София 1113

тел.: (+359 2) 87 38 123; 97 11 002
факс: (+359 2) 97 02 118
e-mail: freefac@feb.uni-sofia.bg
уебсайт: vue.uni-sofia.bg

3. "Информационно обслужване” АД
София 1504, ул. "Панайот Волов" №2
София 1797, ж.к. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" №13

тел.:  (+359 2) 96 56 233 - CISCO, PEARSON VUE
          (+359 2) 96 56 265 - Ваучери, CISCO
          (+359 2) 96 56 297 - Ваучери
e-mail: i.tsolova@is-bg.net - CISCO, PEARSON VUE
              t.kalinkova@is-bg.net - Ваучери, CISCO
              z.kostadinova@is-bg.net - Ваучери
уебсайт: www.training.is-bg.net

4. "Ню Хърайзънс България" ЕООД
бул. „Драган Цанков” 36
Интерпред, блок А, етаж 6
1040 София

тел.: (+359 2) 42 10 044; 42 10 055 
факс: (+359 2) 96 22 438
e-mail: office@newhorizons.bg
              certification@newhorizons.bg
 уебсайт: www.newhorizons.bg

Telelink          VM