Форма за регистрация

Предупредително съобщение

You must login or register to view this form.

За да се запишете в избран от Вас курс, е нужно да попълните и изпратите формата за регистрация.

Ако желаете само да резервирате място, прочетете инструкциите описани в секция Резервация за курс

ВАЖНО: Преди да попълните и изпратите формата:

  • информирайте се за актуални цени на курсовете, които не са обявени на страницата ни
  • направете плащане на таксата за курса по банков път
  • сканирайте (снимайте) платежното нареждане 
  • сканирайте (снимайте) уверение за ползване на намаление - бележник, студентска книжка или др., ако ползвате отстъпка като учащ

Ако се записвате за следващо ниво (различно от CCNA RS1, IT Essentials 1):

  • задължително е да давате e-mail, с който сте регистрирани в www.netacad.com
  • снимка на екрана (screenshot) от резултатите Ви (Grades) от предното преминато от Вас ниво
Български

Telelink          VM