Резервация за курс

1. Изберете курс за обучение, който искате да посещавате.

2. Изберете съответната форма* на обучение (съботно-неделна или вечерна).  *В момента курсовете се провеждат само в дистанционна форма.  

3. Изберете дата от графика ни.

2. Проверете на страницата ни дали има свободни места в избрания от Вас курс (В случай, че няма места, на страницата ще има съобщение за това.)

3. Попълнете и запишете, като Draft, формата за регистрация от страницата ни.

4. След изтичане срока за записване, курсистите се уведомяват по е-мейл, дали групата е формирана.

При формирана група се продължава към стъпка 5:

5. Заплащате таксата за обучение по банков път (плащане към бюджета):

Банка, клон: БНБ – ЦУ, пл. „Батенберг”
No 1, София – 1000
Банкова сметка:
IBAN – BG20BNBG966134001744 40
BIC – BNBGBGSF
Титуляр на сметката: СУ "Св. Климент Охридски" – НИС

Важно: В полето основание за плащане пишете “CISCO академия - съответен курс”, например "CISCO академия - CCNA Routing and Switching 1"

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура на името на фирма, то е необходимо да предоставите данните на фирмата при попълване на формата за записване.

6. Приложете сканирано копие на платежното нареждане и документите за отстъпка, в случай, че ползвате такива към формата за регистрация и я запишете окончателно. След запис на формата, повече няма да имате възможност да я редактирате. 

При формиран присъствен курс, до един-два дни преди обявената дата за начало, курсистът следва да получи на посочения от него електронен адрес информация за първоначална регистрация на уебсайта: https://netacad.com/ и следователно достъп до учебните материали за самостоятелна подготовка. В този мейл ще се съдържа и информация за инструктора/ите, който/които ще води/ят курса, мястото на провеждане и часа на започване. В случай, че възникне проблем с регистрацията, тя може да се направи и в деня на започване на курса.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

 • Записването за определен курс се счита за завършено/окончателно само след изпълнение на точка 6. Преди това се счита, че само сте направили заявка/резервация.
 • Обучението по конкретен присъствен курс (съботно-неделен или вечерен) започва, когато за съответната дата са се записали (изпълнили т.6) минимум пет души.
 • Обучението за смесен форма на курс започва не по-рано от 2-3 дни след посочената от Вас дата. За него не е необходимо да се прави резервация, а направо да се изпълнят точките 1, 5 и 6.
 • При неспазване на процедурата по записване за присъствен курс (точки 2, 5 и 6) на кандидата НЕ се гарантира записване в избрания от него курс. 
 • При неявяване на курса без предупреждение или не завършване в рамките на последния посочен срок, курсистът може да бъде записан отново в курс след изпълнение на точки 2, 5 и 6.
 • Препоръчително е кандидат-курсистите да ползват e-mail в yahoo.comgmail.com и др. 
 • НЕ се препоръчва кандидат-курсистите да ползват e-mail в abv.bg, mail.bg и hit.bg, тъй като писмата от Cisco системата често попадат в нежелана поща (спам).
 • При обучение по програмата CCNA Routing and Switching, всеки курсист, който се записва за нива 2,3 или 4, трябва при попълване на онлайн формата за резервация да прилага й снимка на екрана (screenshot) с резултатите си (Grades) от съответното предходно ниво. Пр. Ако се записвате за ниво 2, прилагате снимка от Grades за преминатото от Вас ниво 1.
 • Учащите следва да сканират (снимат) и приложат в онлайн формата за резервация документ отговарящ на техния статус:
 • Студентите от редовно/задочно обучение от всички ВУЗ-ове да представят уверение, че са студенти към съответния семестър на текущата академична година.
 • Учениците - ученическа карта или бележник.
 • Докторантите – документ им за зачисляване към съответното висше учебно заведение.

По време на обучението се провеждат тестове за всеки модул на съответния курс, както и финален и практически изпит. Тези три компонента формират крайната оценка, която определя завършването на курса - успешно или неуспешно. Всеки курс се счита за завършен само, след като Е финализиран от инструктора. 

Telelink          VM