Форми на обучение

Форми на обучение:

Редовно присъствено - 70 уч. часа

Вечерно

Смесено (blended)*

8-10 седмици

Не повече от 6 месеца

Един/два дни седмично

Индивидуален план

19:00 - 21:00

По предварителна уговорка

 
* Смесеното (blended) обучение съчетава:

  • самоподготовка чрез четене на онлайн материали на съответния курс, до който получавате достъп
  • присъствени упражнения - 21 учебни часа, в които се включва и изпита
  • консултации с инструктор - дистанционно и/или персонално по време на упражнения в удобно и за двамата време, съобразено със заетостта на учебните лаборатории

Този тип обучение може да започне най-малко до една седмица, след плащането и изпращането на онлайн формата.

При записване за този курс не се съобразяване с фиксиран график по останалите форми на обучение.

Продължителността на такъв тип курс, не може да надвишава 6 месеца от дата на записването ви в курса.

Дистанционното обучение съчетава

:

  • самоподготовка чрез четене на онлайн материали на съответния курс, до който получавате достъп
  • присъствени занятия - 35 учебни часа
  • индивидуални консултации с инструктор - дистанционно, по време на занятията или в друго, удобно за двете страни, време

Обучението се провежда според предварителен график или при достатъчно на брой заявки за даден курс.

 

Telelink          VM