Вече не виждам онлайн материлите в Cisco профила ми?!

Политика на Сиско е да спират достъпа до материалите 43 седмици след края на курса.

Telelink          VM