Само студенти на Софийски университет ли ползват отстъпка от цената?

Отстъпка получават всички учащи на територията на  България, а НЕ само студенти на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Учащи за нас са:

  • Ученици, необходимо е да представят ученическа карта или бележник.
  • Студенти от редовно/задочно обучение, необходимо е да представят уверение.
  • Докторанти, необходимо е да представят документ удостоверяващ зачисляването им към съответното висше учебно заведение.

Telelink          VM