Провеждане на всички курсове в дистанционна форма

Уважаеми курсисти,

Предвид карантината за COVID-19, се преустановяват всички присъствени занятия до края на обявените мерки.

През този период всички курсове ще бъдат провеждани в дистанционна форма, според нов, съобразен с положението график. За организираните групи ще се провеждат онлайн занятия във времето, в което обичайно биха се провеждали редовните такива.

Финалните тестове ще бъдат провеждани дистанционно, но в точно определен ден и час.

Екипът на мрежова академия при СУ "Св. Кл. Охридски"