Как да получа фактура за даден курс?

Как се получава фактура и откъде? 

Фактура можете да си получите всеки работен ден от 13:30-16:00 ч., но не по-малко от три дни след направения превод на таксата.

Фактурата се получава на следния адрес: 1164 София, бул. Др. Цанков № 8 - Биологически факултет, етаж 4, стая 429, до Геномния център.

Фактура на фирма се издава, само, ако преводът е направен от самата фирма!

Telelink          VM