Мрежова Академия при СУ "Св. Климент Охридски"

Добре дошли в сайта на Мрежова академия при Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Академичната програма на Cisco за обучение в областта на компютърните мрежи и комуникации (Cisco Networking Academy Program - CNAP) се разраства през последните години и в момента включва над 5700 академии в повече от 100 страни.

Тази програма се превърна в модел и еталон за електронно обучение. Тя се основава на Web-базирано учебно съдържание, проследяване на успеваемостта на курсиста, помощ и обучение от инструктор, както и много и разнообразни практически лабораторни занятия.

Програмата е разработена от високо квалифицирани специалисти в областта на компютърните мрежи и комуникации. Обучението се предлага от университети, гимназии, техникуми, колежи и други образователни организации по света.

Съществува много успешно сътрудничество между Cisco Systems и образователни, правителствени и международни организации, както и водещи технологични компании, които подготвят специалисти за нуждите на глобалната икономика.

Формално създадена през 1997г., програмата представлява последователност от осем курса (всеки от които е с продължителност 70 учебни часа - или общо 560 часа), чрез които студенти и специалисти се обучават да проектират, изграждат и поддържат компютърни мрежи. Курсистите се подготвят за сертифициране за индустриалните стандарти, като Cisco Certified Network Associate (CCNATM), Cisco Certified Network Professional (CCNPTM) и Network +.

По време на обучението си курсистите прилагат придобитите знания като работят върху реални компютърни мрежи. Така те придобиват основни и задълбочени практически умения за работа с компютърни мрежи и технологии в реалния свят.