Cisco Certified Network Associate

Темата CCNA (CCNAv7) на Акдемичната програма на Cisco Systems обхваща три курса с продължителност еквивалентни на 210 учебни часа, което осигурява на курсистите основни познания в областта на компютърните мрежи. Курсистите, които успешно завършат тази част от програмата, могат да получат Cisco Certified Network Associate (CCNA™) сертификат.

Telelink          VM