Форми на обучение

Към текущия момент формата на обучение е само дистанционна!

Дистанционното обучение съчетава:

  • самоподготовка чрез четене на онлайн материали на съответния курс, до който получавате достъп
  • присъствени занятия - 35 учебни часа
  • индивидуални консултации с инструктор - дистанционно, по време на занятията или в друго, удобно за двете страни, време

Обучението се провежда според предварителен график или при достатъчно на брой заявки за даден курс.

Редовни форми на обучение:

Вечерно

Съботно-неделно

Смесено (blended)*

4 седмици

4 седмици

Не повече от 6 месеца

Всеки ден от понеделник до петък
(и петте дни)

Събота и неделя
(и двата дни)

Индивидуален план

17:30 - 20:30

9:30 - 15:30

Индивидуален план

 * Смесеното (blended) обучение съчетава:

  • самоподготовка чрез четене на онлайн материали на съответния курс, до който получавате достъп
  • присъствени упражнения - 21 учебни часа
  • консултации с инструктор - дистанционно и/или персонално по време на упражнения в удобно и за двамата време, съобразено със заетостта на учебните лаборатории

Този тип обучение може да започне най-малко до една седмица, след плащането и изпращането на онлайн формата.

При записване за този курс не се съобразяване с фиксиран график по останалите форми на обучение.

Продължителността на такъв тип курс, не може да надвишава 6 месеца от дата на записването ви в курса.

Във времето на извънредната обстановка, всички присъствени занятия се заменят с дистанционни такива! 

Telelink          VM