Форми на обучение

Вечерно

Съботно-неделно

Смесено (blended)*

4 седмици

4 седмици

Не повече от 6 месеца

Всеки ден от понеделник до петък
(и петте дни)

Събота и неделя
(и двата дни)

Индивидуален план

17:30 - 20:30

9:30 - 15:30

Индивидуален план

 * Смесеното (blended) обучение съчетава:

  • самоподготовка чрез четене на онлайн материали на съответния курс, до който получавате достъп
  • присъствени упражнения - 21 учебни часа
  • консултации с инструктор - дистанционно и/или персонално по време на упражнения в удобно и за двамата време, съобразено със заетостта на учебните лаборатории

Този тип обучение може да започне най-малко до една седмица, след плащането и изпращането на онлайн формата.

При записване за този курс не се съобразяване с датите обявени за начало на вечерните и/или съботно-неделните курсове.

Продължителността на такъв тип курс, не може да надвишава 6 месеца от дата на зaписването ви в курса.