Cisco Certified Network Professional

Другата тема на Академичната програма, CCNP, обхваща 3 курса с продължителност еквивалентни на 210 учебни часа и се отнася за напреднали при работа с компютърни мрежи. Курсистите се обучават как да изграждат сложни мрежови конфигурации и как да диагностицират и решават нетривиални проблеми. Курсистите, които успешно завършат тази част от програмата, могат да получат Cisco Certified Network Professional (CCNP™) сертификат.