Курсове

Академичната програма на Cisco Systems дава на курсистите знания и умения за това как да проектират, изграждат и поддържат компютърни мрежи. Тя обхваща широк кръг от курсове, започвайки от основни умения, като прокарване на мрежови кабел, до по-сложни задачи, като използване на средства за решаване на възникнали мрежови проблеми.

Академичната програма комбинира онлайн обучение (използва се висококачествен учебен материал, предоставен от най-добрите експерти в областта на мрежите и комуникациите) с лабораторни практически занятия, където под наблюдението на професионално подготвени инструктори, курсистите могат да приложат знанията си, работейки върху реални компютърни мрежи и проблеми.

Темата CCNA на Академичната програма на Cisco Systems обхваща три курса с продължителност еквивалентни на 210 учебни часа, което осигурява на курсистите основни познания в областта на компютърните мрежи. Курсистите, които успешно завършат тази част от програмата, могат да получат Cisco Certified Network Associate (CCNA™) сертификат.

За професионално развитие след CCNA е предназначена тема CCNP, която обхваща 3 курса с продължителност еквивалентни на 210 учебни часа и се отнася за напреднали при работа с компютърни мрежи. Курсистите се обучават как да изграждат сложни мрежови конфигурации и как да диагностицират и решават нетривиални проблеми. Курсистите, които успешно завършат тази част от програмата, могат да получат Cisco Certified Network Professional (CCNP™) сертификат.

В разширение на познанията по CCNA е и темата свързана със сигурността в компютърните мрежи - CCNA Security. Курсът е базов и с продължителност 70 учебни часа. Основната му цел е подготовка за проектиране, имплементация и поддръжка на сигурността по отношение на мрежовите устройства. Курсът има съответен сертификационен изпит. Отделно се предлагат и 3 нива на курса по киберсигурност (Cybersecurity).

Академичната програма включва и други допълнителни курсове, в които курсистите могат да се включват както в самостоятелно обучение, така и в организирани групи, като : Интернет на нещата (Internet of Things), курсове по операционни системи (NDG Linux I, NDG Linux II и др.) и основи на компютърните технологии (IT Essentials), както и курсове по програмиране на C, C++ и Pyton.

Telelink          VM