Мрежова Академия при СУ "Св. Климент Охридски"

Добре дошли в сайта на Мрежова академия при Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Академичната програма на Cisco за обучение в областта на компютърните мрежи и комуникации (Cisco Networking Academy Program - CNAP) постоянно се разраства през последните 20 години и в момента включва над 12 100 академии в повече от 180 страни.

Тази програма се превърна в модел и еталон за електронно обучение. Тя се основава на Web-базирано учебно съдържание, проследяване на успеваемостта на курсиста, помощ и обучение от инструктор, както и много и разнообразни практически лабораторни занятия.

Програмата е разработена от високо квалифицирани специалисти в областта на компютърните мрежи и комуникации. Обучението се предлага от университети, гимназии, техникуми, колежи и други образователни организации по света.

Съществува много успешно сътрудничество между Cisco Systems и образователни, правителствени и международни организации, както и водещи технологични компании, които подготвят специалисти за нуждите на глобалната икономика.

Създадена през 1997г., програмата постоянно се променя и адаптира спрямо най-новите тенденции в сферата на компютърните мрежите и комуникации. Към текущия момент, освен курсовете по CCNA и CCNP (всеки, от които е с продължителност 70 учебни часа - или общо 420 часа), чрез които студенти и специалисти се обучават да проектират, изграждат и поддържат компютърни мрежи, се предлагат и курсове по сигурност и киберсигурност, Интернет на нещата, операционни системи и основи на компютърните технологии, курсове по програмиране (C, C++, Pyton). Курсистите се подготвят за сертифициране за индустриалните стандарти, като Cisco Certified Network Associate (CCNATM), Cisco Certified Network Professional (CCNPTM), CCNA Security, CCNA CyberOps, CompTIA A+ Certification и др. 

По време на обучението си курсистите прилагат придобитите знания като работят върху реални компютърни мрежи. Така те придобиват основни и задълбочени практически умения за работа с компютърни мрежи и технологии в реалния свят.

Telelink          VM