График и цени

Ориентировъчен график на курсовете - Вечерна форма
Курс Начало Продължителност на курса
CCNA курсове 22 МАЙ 2024

4-5 седмици (2 занятия/седмично)

9-10 седмици (1 занятие/седмично)

3 ЮЛИ 2024

4-5 седмици (2 занятия/седмично)

9-10 седмици (1 занятие/седмично)

 

Под CCNA се има предвид всеки от трите курса на програмата CCNA, за който се е формирала група.

Всеки организиран курс е формиран и стартира след записването (плащане и попълване на онлайн формата за регистрация) на най-малко 5 души!

По време на обявена пандемия, курсовете ще се провеждат в дистанционна форма.

За формирани курсове или набиране на желаещи, проверявайте в новините!

Цени на редовни присъствени курсове, според съответната тема:

CCNA                400 лв. / за всеки един от отделните три курса/

ВАЖНО: Всички учащи (ученици, студенти, докторанти) ползват 50% отстъпка от тази цена при представяне на документ, удостоверяващ този им статус.
Студентите, независимо от формата на обучение, представят уверение от съответния университет или копие от студентска книжка, в която се вижда ясно името на студента и заверката на текущия семестър.

Курсове, които могат да се провеждат в смесена/дистанционна форма, както следва:

CCNA                            200 лв./ за всеки един от отделните три курса/
CCNP                            500 лв./за всеки един от отделните два курса/
IT Essentials                 150 лв.
CCNA Security              300 лв.
CyberOps Associate     200 лв.

Посочените цени в смесена/дистанционна форма не подлежат на допълнителни отстъпки.

Telelink          VM