График и цени


 
Ориентировъчен график на курсовете до средата на 2023 г. 
 Вечерна форма    
 Курс  Начало  Продължителност на курса
 CCNA курсове 08 АВГУСТ - ВТОРНИК 4-5 седмици
  12 СЕПТЕМВРИ - ВТОРНИК 4-5 седмици

 

Под CCNA се има предвид всеки от трите курса на програмата CCNA, за който се е формирала група.

Всеки организиран курс е формиран и стартира след записването (плащане и попълване на онлайн формата за регистрация) на най-малко 5 души!

По време на обявена пандемия, курсовете ще се провеждат в дистанционна форма.

За формирани курсове или набиране на желаещи, проверявайте в новините!

Цени на редовни присъствени курсове, според съответната тема:

CCNA                400 лв. / за всеки един от отделните три курса/

ВАЖНО: Всички учащи (ученици, студенти, докторанти) ползват 50% отстъпка от тази цена при представяне на документ, удостоверяващ този им статус.
Студентите, независимо от формата на обучение, представят уверение от съответния университет или копие от студентска книжка, в която се вижда ясно името на студента и заверката на текущия семестър.

Курсове, които могат да се провеждат в смесена/дистанционна форма, както следва:

CCNA                            200 лв./ за всеки един от отделните три курса/
CCNP                            500 лв./за всеки един от отделните два курса/
IT Essentials                 150 лв.
CCNA Security              300 лв.

CyberOps Associate     200 лв.

Посочените цени в тази форма не подлежат на допълнителни отстъпки.

Telelink          VM