Какво представлява смесеното (blended) обучение?

Смесеното (Blended) обучение съчетава:

  • самоподготовка чрез четене на онлайн материали на съответния курс, до който получавате достъп
  • присъствени упражнения - до 21 учебни часа
  • консултации с инструктор - дистанционно и/или персонално по време на упражнения в удобно и за двамата време, съобразено със заетостта на учебните лаборатории

За този тип обучение плащането и изпращането на онлайн форма става до 15-то число на месеца, а включването в курс става на 1-во число на следващия месец (с изключение на август месец).

При записване за този курс не се съобразяване с датите обявени за начало на вечерните и/или съботно-неделните курсове.

Продължителността на такъв тип курс, не може да надвишава 6 месеца от дата на зписването ви в курса.
Цената на курсовете в този вариант е по-ниска от цената за присъствените курсове - вечерни и съботно-неделни.

Telelink          VM