Мога ли да се обучавам по програма CCNP?

Предлагаме курсове по програмата на Сиско – CCNP версия 6.0. Програмата се състои от три курса ROUTE, SWITCH и TSHOOT. CCNP обучението, се провежда само в тип Blended.

Telelink          VM