Преустановени са всички присъствени занятия, вкл. до 15 Март 2020 г.

Уважаеми курсисти,

Във връзка със Заповед № РД-19-124/8.03.2020 на Ректора на СУ за ограничаване разпространението на COVID-19 (коронавирус), се преустановяват всички присъствени занятия, вкл. до 15 Март 2020 г.

Ще бъдат проведени онлайн занятия (лекции), като инструкторите на формираните групи ще се свържат с Вас, за да Ви информират относно дните и часовете, в които това ще се случи . 

Екипът на мрежова академия при СУ "Св. Кл. Охридски"