Съобщение за Националната олимпиада по ИТ - Областен кръг

Съобщението е предназначено за всички ученици, участници в НОИТ 2020, както и за техните ръководители:

През тази учебна година, заради обявената грипна ваканция и последвалото извънредно положение, в някои области на страната беше възпрепятствано провеждането на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии (ИТ). За да може всички олимпиади да приключат на един и същ етап, в областите, където не е проведен областен кръг,  е необходимо в периода 13-15.04.2020 г. да се проведе защита на проектите на учениците в онлайн среда, като се избере платформа за видео връзка между учениците и членовете на областната комисия.

В срок до 16.04.2020 всяка областна комисия да изпрати резултатите от защитите до МОН (г-жа Силвия Кънчева) и до националната комисия по емайла (edusoft@fmi.uni-sofia.bg).

От Екипа на Мрежова академия

Бъдете здрави!