Clone of Извънреден график на курсовете


Към текущия момент всички курсове в академията се провеждат само в дистанционна форма.

Всеки организиран курс е формиран и стартира след записването (плащане и попълване на онлайн формата за регистрация) на най-малко 5 души!

За формирани курсове или набиране на желаещи, проверявайте в новините!

Цени на дистанционно провеждани курсове, според съответната тема:

CCNA                200 лв./ за всеки един от отделните три курса/
CCNP                500 лв./за всеки един от отделните два курса/
IT Essentials     150 лв.
CCNA Security  300 лв.

Посочените цени не подлежат на допълнителни отстъпки.

Telelink          VM