CCNA

CCNA Security

CCNA Security засяга проблеми свързани със сигурността и методи за отстраняването им. Представят се средства за управление и контрол на мрежовия трафик, наблюдение на мрежата и запаз­ване на цялостта, пове­ри­телност­та и наличността на данни и устройствa.

Сертификат: Cisco CCNA Security

Subscribe to RSS - CCNA

Telelink          VM